کودک

کودکم به درخواستم توجه نمی کند...

یكی از شكایت های عمده ای كه والدین از فرزندان خود دارند، توجه نكردن كودك به درخواست های والدین میباشد
جملاتی از قبیل "حرف گوش نمیده"، "لجبازی میكنه"، "كار خودشو میكنه" جملاتی هستند كه فراوان از والدین شنیده می شود و گاهی موجب احساس درماندگی و ناتوانی در پدران و مادران می شود.
یكی از چندین راه حلی كه برای این مسئله وجود دارد، تغییر سبك گفت و گو و به كار گیری جملات موثرتر در درخواست ها میباشد كه در ذیل به آنها اشاره می كنیم:

کودکم لجباز است...

یكی از دغدغه های هر پدر و مادری، لجبازی كردن كودك او میباشد؛ بارها شكایت هایی مثل اینكه، بچه ام حرف گوش نمیده! یك دنده و لجبازه! اتاقش همیشه بهم ریخته است و هروقت از او میخوام كه مرتب كنه گوش نمیده و ...طبیعی است كه وقتی كودكان از خواسته های والدین سرپیچی میكنند، والدین دچار خستگی و درماندگی میشوند.
یكی از راه هایی كه به شما كمك میكند تا كودكتان كمتر لجبازی كند و بیشتر دستورات شما را اجرا كند این است كه نحوه مطرح كردن خواسته هایتان را تغییر دهید.