روش کار با هما

هما (همراه مشاور آنلاین) سامانه‎ای برای ارتباط مستقیم بین مراجعه‎کننده و مشاور است. هدف ما این است که هر کسی در هر جایی از کشور که نیاز به مشاور دارد، بدون اتلاف وقت و هزینه زیاد بتواند به مجموعه‎ای از متخصصان تراز اول این حوزه دسترسی داشته باشد.

راهنمای مشاوران

راهنمای مراجعه کنندگان