سایر مراکز

در این مرکز همکاران به ارائه خدمات تخصصی در زمینه مسائل فردی و خانوادگی، پیش از ازدواج و زوج، کودک و نوجوان، شغلی و تحصیلی به فعالیت می‌پردازد.

مشاوران فعال در این مرکز

user picture
سعید سعیدی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره خانواده, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان, مشاوره تحصیلی, مشاوره شغلی و صنعتی
411 جلسه
سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 111111111تومان
درخواست مشاوره