مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

مرکز خدمات روان­شناسی و مشاوره (1)
سال تاسیس: 1368
هدف: علاوه بر ارائه خدمات تخصصی در زمینه مسائل فردی و خانواده ، در جهت آموزش عموم و کارکنان سازمان­ها (با هدف پیشگیری و ارتقا سلامت روانی) و باز آموزی دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه های روان­شناسی و مشاوره (با هدف به­ روز­رسانی گروه­ها) گام برداشته است.
تلفن: 29902365
آدرس: ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- پشت دانشکده ادبیات- جنب خانه فرهنگ دانشجویی
روزها و ساعات کار: شنبه لغایت چهارشنبه، 8 الی 18 psycenter1@sbu.ac.ir

مشاوران فعال در این مرکز

user picture
دریا رمضانی
مشاوره فردی بزرگسال
5 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 100تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سوده آقامحمدی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
مهسا سالکی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر محمد علی مظاهری
مشاوره زوج, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 185000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سعید قنبری
مشاوره تحصیلی, مشاوره زوج, مشاوره شغلی و صنعتی, مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج, مشاوره کودک و نوجوان
1 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر مونا چراغی
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره فردی بزرگسال
2 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
وحید ملک پور
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز , کلینیک تخصصی مادر و کودک
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
محمد حسین شریفیان
مشاوره تحصیلی
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 95000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکترمنصوره سادات صادقی
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره پیش از ازدواج و ازدواج
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر فریبا زرانی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر شهریار شهیدی
مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 185000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر لادن فتي
مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره فردی بزرگسال
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 164000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر سیما فردوسی
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر معصومه موسوی
مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 140000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
دکتر عباس ذبیح زاده
مشاوره فردی بزرگسال
37 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 100تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
هانیه لواف
مشاوره کودک و نوجوان
7 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی, مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کلینیک بلوار کشاورز , کلینیک تخصصی مادر و کودک, سایر مراکز
هزینه هر جلسه: 85000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
نیره قشنگ
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره زوج
8 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 5000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
user picture
شکوفه اویارحسین
مشاوره فردی بزرگسال, مشاوره خانواده, مشاوره زوج, مشاوره کودک و نوجوان
0 جلسه
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هزینه هر جلسه: 5000تومان
مشاور زمان خالی ندارد
درخواست مشاوره